Lazy Warhammer weekend Painting some figurs. No need for clothing. Best done in the nude!

En rask promenad genom parken ner till kajen. Härligt snöväder vackert ljus. Det här är vad som händer när jag jobbar för mycket. Lägger all kraft och tanke på uppgiften och hinner inte plocka undan. En total katastrof… så att säga.

Varit vaken till och från i natt. Man cold deluxe. Gameboy, 3DS och videos om analog filmfotografering har hållit mig sällskap.

At the end of the day. Dual booting that whisky and dreaming about the big sea. Did we do any good things today? Who knows. But tomorrow we’re at it again.

Ohoy sailros! Lets start start the day. Snow outside. Warm inside. A cop of joe. Whats not to like?

Next Page »