Vi har gett Svenska Akademin i uppdrag att ta fram ännu starkare ord som kan beskriva händelseutvecklingen.