Från SvD

Har du funderat över hur mycket pengar du skulle behöva för att vara allra lyckligast? Det gissar jag att du har, det är tveklöst den vanligaste frågan jag får om hur livet och lyckan hänger ihop.


Micael Dahlen
Uppdaterad 2022-08-30
Publicerad 2022-08-29
Dela artikeln:
Inkomsten som skulle göra svenskar lyckligare

Detta är en kommentar. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Ni läsare verkar inte vara något undantag att döma av mejlen jag får. Vad tror du?

Jag bestämde mig för att ställa frågan tillbaka. Jag frågade drygt 1000 slumpmässigt utvalda svenskar vilken månadsinkomst de tycker vore lagom om de fick välja själva. Svaret blev 50 000 kronor. Den summan nämndes överlägset oftast bland både kvinnor och män (som alltså är ekonomiskt jämställda i åtminstone det avseendet).

Olyckligtvis, bokstavligen, är det en bra bit över medianinkomsten på knappt 35 000 kronor. Skulle folk bli lyckligare om den höjdes till 50 000 kronor? Ja, faktiskt. När jag bad samma tusental människor ringa in sin lycka på en tiogradig skala och samkörde med deras nuvarande inkomst visade det sig att de som har just 50 000 kronor hamnar lite högre i genomsnitt än medianinkomsttagarna. Men är de allra lyckligast? Nej.

Lyckan planade ut eller till och med sjönk efter ungefär 50 000 kronor.

Vid vilken inkomstnivå människor faktiskt är lyckligast är däremot inte helt enkelt att svara på. Lyckonivån fortsätter nämligen att stiga bortom 50 000 kronor, men lutningen på kurvan är så svag att det skulle behövas betydligt fler än det tusental människor jag frågade för att säkert kunna sätta fingret på en viss punkt. Gärna sisådär 1,7 miljoner, som i den globala lyckostudien som publicerades i tidskriften Nature häromåret.

Intressant nog fann den att lyckan planade ut eller till och med sjönk efter ungefär 50 000 kronor. Men bakom det genomsnittet dolde sig väldigt stora variationer uppåt eller nedåt mellan länder och världsdelar, som till stor del hängde ihop med deras medianinkomster.

Sverige var för litet för att nagelfaras närmare i Nature, men i min studie kan jag se att det är just mellan medianinkomsten och 50 000 kronor lyckokurvan börjar plana ut på allvar. Även om lyckan fortsätter stiga efter det är stegen väldigt blygsamma. En förklaring till det kan vara att pengarna aldrig blir riktigt tillräckliga, hur hög inkomsten än är.

De där 50 000 kronorna är nämligen inte bara det vanligaste svaret på vad som vore lagom, utan också medianen. När jag jämförde vad folk svarade vore en lagom inkomst med vad de har för faktiskt inkomst svarade 93 procent högre på den första siffran. Vare sig de har medianinkomst, 50 000 kronor eller högre vill alla ha ännu mer.

Oavsett din inkomst förklarar den knappt 3 procent av lyckan i genomsnitt.

Men mellan medianinkomsten och 50 000 kronor halveras i stort sett gapet mellan vad folk tycker vore lagom och hur mycket de har. Det kan vara en del av förklaringen till varför lyckan ökar betydligt mer vid lägre inkomster – då är skillnaden mellan vad vi har och vad vi tycker vore lagom också betydligt större.

Den skillnaden visar sig ha i stort sett lika stor effekt på lyckan som inkomsten i sig själv. Men medan inkomst har en avtagande lyckokurva är lyckokurvan för skillnaden mellan lagom och faktisk inkomst nästan perfekt sluttande linjär. På den är det väldigt lätt att sätta fingret på den högsta lyckopunkten: där skillnaden är 0. Lyckligast är alltså de 7 procent människor som tycker att den inkomst de har är precis lagom.

Alldeles oavsett din inkomst och hur lagom den är förklarar den hur som helst knappt 3 procent av lyckan i genomsnitt (lite upp eller ner beroende på land, i Sverige hamnar vi i underkant). Att vara rik på pengar är inte detsamma som att leva ett rikt liv. Jag frågade folk om det också och då blev sambandet ett helt annat. Men det får vi återkomma till en annan gång.

https://www.svd.se/a/oWd9dB/micael-dahlen-inkomsten-som-skulle-gora-svenskar-lyckligare

kristofer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.